Zaloguj sięZarejestruj się

Szukaj w bazie firm

Ilość firm w bazie: 424

rss FB

Korozja stali nierdzewnych - krótka charakterystyka

Strony 123456

Korozja stali nierdzewnych - krótka charakterystyka


Artykuł ukazał się w styczniowym numerze

 

Czwartek, 04 marca 2010

 

Duża popularność stali odpornych na korozję jest wynikiem posiadania przez nie dobrych właściwości mechanicznych, wytrzymałościowych, a przede wszystkim zwiększonej odporności na działanie korozji. Ważnym czynnikiem są również walory estetyczne i higieniczne tych stali.

Wszystkie te cechy składają się na ogólną opinię o wysokiej przydatności tych stali we współczesnych gałęziach przemysłu. Niemniej jednak należy zdawać sobie sprawę z faktu, że
w zależności od środowiska i składu chemicznego w stalach tych mogą wystąpić zjawiska korozyjne. Dlatego ważne jest posiadanie wiedzy na temat różnych odmian korozji, które mogą atakować stale nierdzewne i kwasoodporne. Wiedza ta pozwoli na świa-domy wybór określonego gatunku z gamy stali odpornych na korozję, co może przełożyć się na dłuższą eksploatację oraz obniżenie kosztów użytkowania określonych maszyn i urządzeń.

Ogólną definicję korozji podaje nor-ma PN-EN ISO 8044:2002, według której „korozja jest oddziaływaniem fizykochemicznym między metalem i środowiskiem, w wyniku którego powstają zmiany we właściwościach metalu, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, którego są częściami”. Zatem zasadniczymi czynnikami determinującymi powstawanie i rozwój korozji są rodzaj środowiska oddziałującego oraz skład chemiczny stali. Procesy niszczenia korozyjnego metali są procesami złożonymi.

Najczęściej spotykanym sposobem podziału zjawisk korozyjnych jest klasyfikacja według:

  • typów zniszczeń, według której można wyróżnić dwa zasadnicze typy, tj. korozję lokalną oraz korozję równomierną

  • mechanizmów niszczenia, gdzie również wyróżniamy dwa typy: chemiczny i elektrochemiczny

  • środowiska oddziaływania, gdzie przykładami mogą być: korozja atmosferyczna,
    w środowiskach organicznych, w wodzie morskiej itp.


Strony 123456


Witaj! Z dumą oddajemy w Twoje ręce pierwszy w Polsce portal internetowy w pełni poświęcony stali nierdzewnej. Już od dawna przyglądaliśmy się ogromnemu zainteresowaniu związanemu z rynkiem stali nierdzewnej w Polsce. Doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć miejsce, gdzie będą mogli spotkać się zarówno klienci jak i producenci zainteresowani rynkiem popularnej "nierdzewki".

Tak powstał nasz portal, który jest jedynym tak kompleksowym źródłem informacji na temat stali nierdzewnej. Naszą redakcję zasilają tylko osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży. Za jakość i rzetelność podawanych przez nas informacji odpowiada grono doświadczonych ekspertów. Do tworzenia portalu zapraszamy również naszych czytelników, których cechuje, tak jak nas, pasja i zaangażowanie. Dziękujemy za liczne słowa uznania ze strony użytkowników portalu i zapraszamy do odwiedzania naszej strony.